Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Odborný program

9:00 - 10:40       I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

98 let s inzulínem - kam jsme se posunuli

MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance, EDUMED)

 

Moderní trendy v léčbě diabetu a obezity

MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance, EDUMED)

 

Kazuistika: bezpečná titrace k cílovým hodnotám

MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance, EDUMED)

 

Bakteriální infekce močových cest a jejich léčba

PharmDr. Jitka Málková (Lékárna Broumov, Královéhradecká lékárna)

 

10:40 - 11:00    PŘESTÁVKA

 

11:00 - 12:15       II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

 

Prolaktinom - diagnóza, která dokáže potrápit

MUDr. Edita Nováková (Diabetologická a interní ambulance, EDUMED; Interní oddělení, ON Náchod)

 

Léčba chronických ran

MUDr. Miroslav Routek (Chirurgická ambulance Broumov)

 

Komplikace hojení ran u pacientů s diabetem 

Helena Chudomská (Multidisciplinární JIP Broumov, ON Náchod)

 

Ergometrické vyšetření – co všechno můžeme zjistit

MUDr. Sylvia Masika, MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická a interní ambulance, EDUMED)

 

12:15 - 13:00    PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

13:00 - 14:40      III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

 

Úskalí výživy při kardiovaskulárních onemocněních

Věra Boháčová, DiS. (Nutriční terapeutka, Sekce výživy a nutriční péče, z. s.)

 

Natriuretické peptidy v diagnostike ale aj při monitorovaní liečby pacienta so srdcovým zlyhávaním

prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (I. Interná klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava)

 

Plicní nemoci a kardiovaskulární komorbidity

MUDr. Michal Švarc (Plicní ambulance EDUMED; Plicní klinika FN HK)

přednáška podpořena společností Novartis  

 

14:40 - 15:00    PŘESTÁVKA

 

15:00 - 17:00       IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

 

Možnosti prevence náhlé smrti u pacientů s chronickým srdečním selháním

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (I. Interní kardioangiologická klinika FN HK)  

přednáška podpořena společností Novartis

 

Perorální antitrombotická léčba v roce 2019 - proč někomu pořád dáváme jed na krysy a jindy nám není dost dobrý

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance, EDUMED)

 

Antikoagulační léčba - jsou komorbidity důležité?

MUDr. Terézia Švarcová (I. Interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická a interní ambulance EDUMED)

přednáška podpořena společností MSD

 

Role mikrobioty v patogenezi aterosklerózy

MUDr. Lucia Hrnčířová (Interní ambulance, EDUMED)

 

Zdravotní péče v Keni

MUDr. Sylvia Fiona Masika (Kardiologická a interní ambulance, EDUMED)

 

Změna programu vyhrazena.