Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Odborný program

15. ročník - Odborný program konference Broumovský internistický den

I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - 9:00 - 10:30

 • prof. MUDr. Ján Murín, CSc. Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - I. Interná klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava
 • MUDr. Alica Veselá Nové technologie v léčbě diabetu, FreeStyle Libre a kontinuální monitorace glykémie - Diabetologická ambulance, EDUMED
 • MUDr. Markéta Kubíčková, Ph.D. Jak na nadváhu a obezitu - nutriční plán, moderní diety a farmaka - 3. interní gerontometabolická klinika FN HK; Diabetologická ambulance, EDUMED

 

10:30 - 11:00 přestávka

 

II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - 11:00 - 12:20

 • MUDr. Jiří Veselý Glifloziny u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin - Kardiologická ambulance, EDUMED
 • MUDr. Terézia Švarcová Nová doporučení ESC v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie 2019 - praktické aspekty - I. Interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická a interní ambulance EDUMED
 • MUDr. Lucia Hrnčířová Diferenciální diagnostika dušnosti - kazuistiky - Kardiologická a interní ambulance, EDUMED

 

PŘESTÁVKA NA OBĚD 12:20 -13:20

 

III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - spolupráce lékaře a sestry - 13:20 - 14:45

 • Michala Hejzlarová, DiS., Ladislava Krupičková Denzitometrické vyšetření v Jaroměři - co u nás pacienta čeká - Kardiologická ambulance, EDUMED
 • MUDr. Jiří Veselý Denzitometrické vyšetření - jak hodnotíme výsledky - Kardiologická ambulance, EDUMED
 • MUDr. Alica Veselá Jak pomoci pacientovi s hypoglykémií - novinky v praxi - Diabetologická ambulance, EDUMED
 • Mgr. Eva Kubelková Úskalí laboratorních vyšetření - preanalytická fáze - AeskuLab k.s.
 • MUDr. Miroslav Routek Problematika hojení ran - Chirurgická ambulance Broumov
 • Helena Chudomská Monoterapie v léčbě nehojících se ran není utopie - Chirurgická ambulance Broumov, Multidisciplinární JIPBroumov, ON Náchod

 

PŘESTÁVKA 14:45 - 15:15

 

IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - 15:15 - 16:45

 • MUDr. Pavol Šalamon Syndrom křehkosti (geriatrická křehkost) - frailty - Interní a geriatrická ambulance, Progaerint s.r.o., Vysoké Mýto
 • MUDr. Michal Švarc Astma v roce 2020, změny v éře COVID19 a inhalační léčba - Plicní ambulance, EDUMED; Plicní klinika FN HK
 • MUDr. Jitka Poláková Alergie (n)a pneumologické doporučené postupy - Mariánskolázeňská alergologie s.r.o., Plzeň
 • MUDr. Edita Nováková Thyreopatie v těhotenství - praktické aspekty - Diabetologická a interní ambulance, EDUMED; Interní oddělení,ON Náchod

 Změna programu vyhrazena. Program ke stažení v PDF zde.

 

Po skončení odborného programu jsou všichni účastníci konference srdečně zváni na společenskou večeři a neformální setkání do penzionu Vyhlídka na Janovičkách.