Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Organizační pokyny

PŘED VSTUPEM DO PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU A PŘILEHLÝCH SÁLŮ SE ZAREGISTRUJTE.

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE bude probíhat od 9:00 do 17:00 hodin v přednáškovém sále sousedícím s registrací.

JMENOVKU NOSTE VIDITELNĚ. Opravňuje vás k volnému pohybu v prostorech, vstupu do přednáškového sálu a občerstvení.

OBČERSTVENÍ pro účastníky je po dobu konání konference zajištěno ve freskovém sále, který je přístupný přes sály vystavujících firem.

  • coffee break 10:40 – 11:00
  • oběd 12:15 – 13:00
  • coffee break 14:40 – 15:00

VÝSTAVA FIREM bude probíhat od 9 do 17 hodin u registrace a v dvou malých přilehlých sálech.

 

Jak se k nám dostanete