PŘIHLÁŠKA na odbornou konferenci Broumovský internistický den - 16. ročník

osobní údaje

titul, jméno, příjmení, titul   
email
telefon
pracovištězařízení    oddělení 
odbornost
jiná odbornost(specifikace)

Registrace k aktivní účasti formou odborného sdělení nebo posteru

forma účasti  název přednášky (posteru) 
spoluautoři  délka přednášky (min.) 
stručná charakteristika sdělení

Registrace k pasivní účasti

16. 9. 2021

Účastnický poplatek

Pro přihlášené účastníky není odborná konference zpoplatněna

souhlas s poskytnutím údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s platným zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

ostatní (doplňující) informace

poznámka pro organizátora

Kontrolní otázka