Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Odborný program

 

Odborný program konference BROUMOVSKÝ INTERNISTICKÝ DEN – 16. ročník

9:00 - 9:10 Zahájení konference

9:10 - 10:30 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9:10 - 9:35 Vaskulární dávka rivaroxabamu - nová léčebná možnost pro pacienty s ICHS a ICHDK  (přednáška podpořena společností Bayer) - MUDr. Jiří Veselý, Kardiologická ambulance EDUMED

9:35 - 10:05 Kontrastní dobutaminová echokardiografie - MUDr. Jaroslav Kajzr, Ph.D., Kardiologická ambulance EDUMED

10:05 - 10:30 Možná komplikace non-alkoholické steatohepatitidy - MUDr. Lucia Hrnčířová, Interní a kardiologická ambulance EDUMED

 

11:00 - 12:30 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

11:00 - 11:20 Astma a COVID-19 - MUDr. Michal Švarc, Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED 

11:20 - 11:40 COVID-19 a chronické rány - MUDr. Miroslav Routek Chirurgická ambulance Broumov, ON Náchod

11:40 - 12:10 Sakrální dekubitus - Helena Chudomská, Chirurgická ambulance Broumov, Multidisciplinární JIP Broumov, ON Náchod

12:10 - 12:30 Karcinomy štítné žlázy – kazuistika - MUDr. Edita Nováková, Diabetologická a interní ambulance, EDUMED; Interní oddělení, ON Náchod

 

13:30 - 15:30 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

13:30 - 14:00 SGLT2 inhibitory sa stávajú základnou liečbou systolického srdcového zlyhávania - prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. Interná klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava

14:00 - 14:20 Novinky v doporučení ESC pro léčbu srdečního selhání - prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., I. Interní kardioangiologická klinika FN HK

14:20 - 14:40 Od Lazara k dřevorubci - MUDr. Terézia Švarcová, I. Interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED

14:40 - 15:10 Co nám pomáhá při výběru optimální léčby diabetu - MUDr. Alica Veselá, Diabetologická ambulance EDUMED

15:10 - 15:30 GLP-1 agonisté - léky nejen pro diabetologii - prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM

 

16:00 - 17:00 IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

16:00 - 16:25 Proč „běžná“ hypolipidemická léčba po IM nestačí (přednáška podpořena společností Novartis) - MUDr. Jiří Veselý, Kardiologická ambulance EDUMED

16:25 - 16:45 Levostranné mechanické srdeční podpory - MUDr. Luděk Pavlů, I. Interní kardiologická klinika FN Olomouc, Kardiologická ambulance EDUMED

16:45 - 17:00 Zakončení konference

Změna programu vyhrazena.