Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Úvod

Vítejte na webových stránkách odborné konference Broumovský internistický den, kterou pořádá společnost EDUMED.

Věříme, že do Broumova zavítáte a užijete si jedinečnou atmosféru této tradiční odborné akce.

 

Termín čtvrtek 16. září 2021
Místo Kulturní a vzdělávací centrum Klášter Broumov

Aktuálně

9/9/2021 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

 

10/8/2021 Pozvání k účasti

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci, kterou společnost EDUMED s.r.o. již tradičně pořádá v Kulturním a vzdělávacím centru Klášter Broumov, a na které se s řadou z vás pravidelně setkáváme. 

Letošní 16. ročník odborné konference Broumovský internistický den proběhne dne 16. září 2021.

Celodenní program této nadregionální konference bude tradičně zaměřen na problematiku vnitřního lékařství a příbuzných oborů. Zazní přednášky z oblasti preventivní medicíny, kardiologie, diabetologie a endokrinologie, osteologie, geriatrie, pneumologie, spánkové medicíny a sportovního lékařství. 

Podrobný program bude sestaven a vydán po přihláškách k aktivní účasti. Informace o konferenci budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách bid.edu-med.cz.

Věříme, že opět přijmete naše pozvání.

Budeme se těšit na shledání s vámi.

 

za programový a organizační výbor

MUDr. Jiří Veselý, MUDr. Alica Veselá, Jitka Hejzlarová

 

Přihlásit k účasti se můžete pod odkazem REGISTRACE ON-LINE.

 

Zpráva z minulého ročníku

I přes všechna hygienická nařízení se v náhradním termínu 3. září 2020 konala již patnáctá tradiční vzdělávací akce pro lékaře a sestřičky Broumovský internistický den.         

Odborné přednášky určené zdravotnickým pracovníkům probíhaly ve zrekonstruovaných historických prostorách broumovského kláštera od 9 hodin. V průběhu odborné konference zaznělo 16 odborných sdělení především z oblasti interní medicíny, která si vyslechlo přes 100 účastníků.

Pro veřejnost byla stejně jako v minulých ročnících připravena doprovodná akce pod názvem „Den prevence diabetu“, současně probíhala na nádvoří akce "Den prevence zdraví" ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod. V rámci této akce zkušené sestřičky bezplatně změřily krevní cukr, tlak a tělesný tuk více jak stovce zájemců.

Všem moc děkujeme a těšíme na viděnou v Broumově při šestnáctém ročníku.